Archive for March, 2006

2006 – Veikingkonvoien

Saturday, March 18th, 2006

Det starta som ein ide. Eller rettare sagt, det starta som ein reaksjon på ein annan ide. Det er vel stort sett slik det går til. Det eine byggjer på det andre og til slutt sit ein der med ei blautkake.

(more…)